ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАТРУЕНИ ЛИЦА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

Една од задачите на Центарот за труење со хемикалии е да ја следи динамиката, средствата и таргет популационите групи за поедини труења како и начинот на справување со овие проблеми.

Истото ќе помогне и во поблиско одредување и детектирање на поедини несакани ефекти при труења со хемикалии или фармацевтски препарати. За таа цел, Ве молиме, во формуларот кој е даден на оваа страна да ги внесете основните податоци за пациентот, основните принципи на неговиот третман и исходот на лекувањето во Вашата установа.

Однапред благодариме на соработката!

0 Превземи формулар

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Информации од сите медицински центри и универзитетски установи кои третираат или обработуваат затруени болни.

0 Превземи годишен извештај

Центар за информации за труења со хемикалии

ЈЗУУ Клиника за токсикологија
ул.Водњанска 17,
1000 Скопје,
Македонија

E-mail: contact@toxicocenter.com.mk
Web: www.toxicocenter.com.mk