ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛЕКАРИ

Во Центарот и Клиниката се вработени 16 лекари (www. toksikologija.com.mk) кои пружаат медицински и информативни услуги 24 часа, 7 дена неделно.

0 Прочитај повеќе

 

АНТИДОТИ

Времето потребно за започнување со апликација на антидотот е означено со симбол (А,Б или В)А потребно да се употреби веднаш Б потребно да се употреби во тек на 1 час В Овие препрати се користат поретко и се употребуваат во тек на првите 4-6 часа.

0 Прочитај повеќе

 

НИСКО ТОКСИЧНИ СУПСТАНЦИ

Случајната или намерна ингестија на некои супстанции кои ги употребуваме во нашето секојдневие предизвикува страв кај најблиската околина, недоумица кај лекарот за степенот на ургентност на состојбата и транспортни трошоци. Табелата ги прикажува најчесто ингестираните, генерално нетоксични супстанции.

0 Прочитај повеќе

Центар за информации за труења со хемикалии

ЈЗУУ Клиника за токсикологија
ул.Водњанска 17,
1000 Скопје,
Македонија

E-mail: contact@toxicocenter.com.mk
Web: www.toxicocenter.com.mk